Μενού Κλείσιμο

 “Μελέτη, οργάνωση, εγκατάσταση, επίβλεψη, δοκιμές, σύνταξη και υπογραφή απαραίτητων εγγράφων για τη σύνδεση στο δίκτυο”

Η Maintech αναλαμβάνει την πλήρη κατασκευή ενός φωτοβολταϊκού έργου, από την έκδοση Όρων σύνδεσης, μέχρι τη σύνδεση στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ. Ξεκινώντας από την εξυγίανση του εδάφους, τη περίφραξη, την τοποθέτηση των πασσάλων με δικό μας μηχάνημα, την συναρμολόγηση βάσης, την τοποθέτηση των panels και καταλήγοντας  στην εγκατάσταση ηλεκτρολογικών, υποσταθμού Μέσης Τάσης, inverters, συστήματα ασφαλείας, διάταξη σύνδεσης ΔΕΗ.

Ασχολούμαστε με όλο το φάσμα των μελετών, τοπογραφικών και ηλεκτρομηχανολογικών, ενώ οι μηχανικοί μας θα ασχοληθούν με τις δηλώσεις ετοιμότητας και την αίτηση ενεργοποίησης.

Φωτογραφίες Εργων

Καλέστε μας !