Μενού Κλείσιμο

Συντήρηση Φωτοβολταϊκών

Παρακολούθηση

ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ

Η απάντηση στο αν τα panels και όλη η εγκατάσταση παράγουν το μέγιστο δυνατό μετά από 4-5 χρόνια λειτουργίας, δίνεται μόνο με εξειδικευμένες μετρήσεις και αναλυτική μελέτη των αποτελεσμάτων τους.

Προληπτική Συντήρηση

Η προληπτική συντήρηση εξασφαλίζει την μέγιστη απόδοση του εξοπλισμού σε βάθος χρόνου, ελαχιστοποιώντας τις απώλειες εσόδων από βλάβες.

Αποκατάσταση Βλαβών

Σε περίπτωση βλάβης ή μειωμένης απόδοσης, πραγματοποιείται άμεση επέμβαση στο έργο και αποκαθίσταται η βλάβη με τον γρηγορότερο και οικονομικότερο τρόπο.

Καλέστε μας

Για πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210.28.13.379 ή στείλτε μας άμεσο email :

  Μετρήσεις

  Η απάντηση στο αν τα panels και όλη η εγκατάσταση παράγουν το μέγιστο δυνατό μετά από 4-5 χρόνια λειτουργίας, δίνεται μόνο με εξειδικευμένες μετρήσεις και αναλυτική μελέτη των αποτελεσμάτων τους.

  Συμβόλαια Συντήρησης

  Οι υπηρεσίες που παρέχονται σε ένα τυπικό συμβόλαιο συντήρησης είναι οι ακόλουθες :

  Α. Προληπτική συντήρηση η οποία περιλαμβάνει 2 (δύο) επισκέψεις ανά έτος  κατά την διάρκεια της οποίας θα πραγματοποιούνταιπρογραμματισμένες εργασίες προληπτικήςσυντήρησης στοΦ/Β σταθμό σύμφωνα με το Παράρτημα1 και θα παραδίδεται τεχνική έκθεση ενεργειών, βλαβών και προτάσεων

  Β. Καθημερινή παρακολούθηση του Φ/Β σταθμού αναφορικά με τη λειτουργία του, συγκριτική εκτίμηση απόδοσης των πάρκων και διαθεσιμότητας αυτών

  Γ. Μηνιαία αποστολή αναφορών λειτουργίας, βλαβών και απόδοσης με γραφικές απεικονίσεις σχετικά με την παραγωγή, την ειδική παραγωγή, την ηλιοφάνεια τις θερμοκρασίες και την εξέλιξη αυτών με την πάροδο των μηνών.

  Δ. Απεριόριστος αριθμός έκτακτων επεμβάσεων σε περίπτωση διαπίστωσης βλάβης η οποία δεν θα οφείλεται σε τοπικές συνθήκες (π.χ. διακοπή ΔΕΗ) και δεν θα μπορεί να αποκατασταθεί από μακριά. Στην περίπτωση αυτή και εντός 24 ωρών θα παρευρεθεί στο έργο εξειδικευμένο συνεργείο το οποίο θα διαπιστώσει την βλάβη, θα την αποκαταστήσει εφόσον απαιτούνται απλά ανταλλακτικά ή θα χρησιμοποιήσει ανταλλακτικά του πάρκου ή θα ενημερώσει τον αντίστοιχο προμηθευτή εφόσον απαιτείται αντικατάσταση κάποιο υλικού το οποίο δεν καλύπτεται από εργοστασιακή εγγύηση (π.χ. διακόπτης χαμηλής, πλακέτα επικοινωνίας, κάμερα κλπ)

  Ε. Διαχείριση εγγυήσεων – ασφαλιστικών καλύψεωνσε περίπτωση ζημιάς, θα γίνεται άμεσα η διάγνωση και η διεκπεραίωση του αιτήματος (claim) με τον κατασκευαστή, για την αντικατάσταση του εξοπλισμού στα πλαίσια της εγγύησης, ή τεχνική έκθεση και παρακολούθηση αιτήματος προς ασφαλιστική εταιρία, σε περίπτωση που είτε το υλικό είναι εκτός εγγύησης, είτε δεν υφίσταται ο κατασκευαστής.

  Παρουσίαση Εργασιών Συντήρησης

  Καλέστε μας για περισσότερες πληροφορίες

  Καλέστε μας !