Μενού Κλείσιμο

Κατασκευή Φ/Β Πάρκων

Μελέτη Εφαρμογής – Επίβλεψη Κατασκευής

Αναλαμβάνουμε είτε πλήρη κατασκευή (περίφραξη, χωματουργικά, τοπογραφικά, τοποθέτηση πασσάλων, βάσης, panels, ηλεκτρολογικά, υποσταθμό Μέσης Τάσης, συστήματα επικοινωνίας και ασφαλείας), είτε μέρος αυτών, ανάλογα με το σχήμα κατασκευής κάθε έργου.

Mόλις γίνει η επιλογή των υλικών, συντάσσονται και παραδίδονται σχέδια κατασκευής του Φωτοβολταϊκού Πάρκου.

Έλεγχοι και Μετρήσεις

Όταν ένα έργο είναι έτοιμο προς υλοποίηση, πραγματοποιούνται επί τόπου έλεγχοι και μετρήσεις, επιβεβαιώνονται οι μελέτες εφαρμογής, οριστικοποιούνται οι λίστες υλικών, προχωράμε σε παραγγελίες υλικών και καταρτίζεται χρονοδιάγραμμα κατασκευής.

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τον επιθυμητό χρόνο ολοκλήρωσης, τους χρόνους παράδοσης, τη διαθεσιμότητα συνεργείων και τις καιρικές συνθήκες, προχωράμε στην υλοποίηση του έργου.

maintech-bar

Μελέτη – Χωροθέτηση

Σε αρχικό στάδιο και έχοντας μόνο το τοπογραφικό, αξιολογούμε το οικόπεδο, ετοιμάζουμε χωροθέτηση και ηλεκτρομηχανολογική προμελέτη, ανάλογα με τον επιθυμητό εξοπλισμό που θα χρησιμοποιηθεί.

 

Επίβλεψη Κατασκευής

Mόλις έχουν επιλεγεί τα υλικά, συντάσσονται και παραδίδονται σχέδια κατασκευής, ενώ έμπειροι εργοταξιακοί μηχανικοί της εταιρίας μας τα παραλαμβάνουν και υλοποιούν το έργο εντός του χρονοδιαγράμματος.

Κατασκευή ΦΒ Πάρκων

Αναλαμβάνουμε την πλήρη κατασκευή του Φ/Π (περίφραξη, χωματουργικά, τοπογραφικά, τοποθέτηση πασσάλων, βάσης, panels, ηλεκτρολογικά, υποσταθμό Μέσης Τάσης) και συστημάτων επικοινωνίας.

Καλέστε μας

Για πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210.28.13.379 ή στείλτε μας άμεσο email από την φόρμα επικοινωνίας:

    maintech-bar

    Παρουσίαση Εργασιών

    Καλέστε μας για περισσότερες πληροφορίες

    Καλέστε μας !