Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Γιατί με εμάς;


Υπηρεσίες που παρέχουμε

Υπηρεσίες που παρέχουμε

Καθημερινή παρακολούθηση, προληπτική συντήρηση, μέτρηση απόδοσης εγκατάστασης και απεριόριστος αριθμός εκτάκτων επισκέψεων

Αποκατάσταση βλαβών

Αποκατάσταση βλαβών

Κάθε βλάβη ή δυσλειτουργία γίνεται άμεσα αντιληπτή από το σύστημα παρακολούθησης και αντιμετωπίζεται άμεσα, μειώνοντας στο ελάχιστο δυνατό την απώλεια εσόδων

Διαχείριση Εγγυήσεων

Διαχείριση Εγγυήσεων

Σε περίπτωση βλάβης, αναλαμβάνουμε, εκτός από την αποκατάσταση, την διεκπεραίωση της υπόθεσης με τον κατασκευαστή ή/και την ασφαλιστική εταιρία

EN ISO 9001:2015

EN ISO 9001:2015

H MainTech διαθέτει Σύστημα Διαχείρισης για την Ποιότητα, για την "Μελέτη Εφαρμογής, Κατασκευή και Συντήρηση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων", με φορέα πιστοποίησης την TUV AUSTRIA HELLAS

Τί ακριβώς κάνουμε;

Λειτουργία, συντήρηση, μέτρηση απόδοσης, αποκατάσταση βλαβών και κατασκευή φωτοβολταϊκών έργων και εγκαταστάσεων εξοικονόμησης ενέργειας

Δείτε περισσότερα
Η MainTech με αριθμούς

Αναλαμβάνοντας την διαχείριση και συντήρηση μιας φωτοβολταϊκής εγκατάστασης, είμαστε υπεύθυνοι για όλο τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό και πιο συγκεκριμένα, panels, inverters, βάσεις, ηλεκτρολογικά AC, DC, χαμηλή και μέση τάση, υποσταθμούς, οικίσκους,  σύστημα ασφαλείας, σύστημα επικοινωνίας και απομακρυσμένης παρακολούθησης

Φωτοβολταϊκά Έργα με συμβόλαιο Διαχείρισης και Συντήρησης

MW συνολική εγκατεστημένη ισχύς των έργων που παρακολουθούμε

MW η ισχύς του μεγαλύτερου έργου που έχουμε αναλάβει

Παρέχουμε απεριόριστο αριθμό εκτάκτων επισκέψεων

Επιδίωξή μας είναι τα συμβόλαια που έχουμε με τους πελάτες μας να είναι "κλειστά", δηλαδή να περιλαμβάνουν απεριόριστο αριθμό εκτάκτων επισκέψεων για τον έλεγχο και αποκατάσταση δυσλειτουργιών ή βλαβών, χωρίς να υπάρχει καμία επιπλέον επιβάρυνση για τον ιδιοκτήτη

Κατεβάστε δείγμα συμφωνητικού

Ενδεικτικός Χάρτης Έργων


Ενδεικτικές Βλάβες


Νέο Υποκατάστημα στην Θεσσαλονίκη


Η έναρξη λειτουργίας του υποκαταστήματος στη Θεσσαλονίκη, μας δίνει τη δυνατότητα να εξυπηρετούμε αποτελεσματικότερα τα έργα της Βορείου Ελλάδος
Γιαννιτσών 90, 54627 Θεσσαλονίκη τηλ : 2310 500386