Μενού Κλείσιμο

Κατασκευή Φ/Β Πάρκων

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ

Αναλαμβάνουμε την χωροθέτηση, κοστολόγηση, επιλογή υλικών, ενεργειακή και ηλεκτρολογική μελέτη, για την κατασκευή Φ/Β πάρκου καθώς και υπογραφή ΥΔΕ & σύνδεση στο δίκτυο.

Συντήρηση Φ/Β  Πάρκων

Προληπτική και Διορθωτική συντήρηση σε όλα τα μέρη ενός ΦΒ πάρκου, περιλαμβανομένου υποσταθμού Μέσης Τάσης και ειδικές μετρήσεις (IV, Riso, Θερμογράφηση, γείωση)

Διαχείριση Εγγυήσεων

Σε περίπτωση βλάβης, αναλαμβάνουμε, εκτός από την αποκατάσταση, την διεκπεραίωση της υπόθεσης με τον κατασκευαστή ή/και την ασφαλιστική εταιρία.

Πιστοποίηση EN ISO

H MainTech διαθέτει Σύστημα Διαχείρισης για την Ποιότητα, για την “Μελέτη Εφαρμογής, Κατασκευή και Συντήρηση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων”, με φορέα πιστοποίησης την TUV AUSTRIA HELLAS

Ενδεικτικός Χάρτης Έργων

MAINTECH

Καλέστε μας !